Váženému návštěvníku představuje se specialisovaná dílna sedlářská.
Nabízí zhotovení replik militarií a taktéž opravy kusů originelních.
Vše v kvalitě více než dobré.

Comments are closed.